کشور گذشته قبلی
استرالیا -8714.00 2019-10 -12458
کانادا 14.30 2019-10 -16.3
منطقه یورو 31875.10 2019-06 31595
فرانسه 4668.20 2019-06 4755
آلمان 11227.10 2019-06 11035
ایتالیا 37211.83 2019-06 36141
ژاپن 7451.00 2019-09 7555
هلند 4356.30 2019-06 4334
اسپانیا 2789.20 2019-09 2952
سوئیس 1729.60 2019-06 1699
ترکیه 2735.70 2019-06 2888
انگلستان 8540.00 2019-08 8533
ایالات متحده 27021.00 2019-10 27095


- قسمت مدت زمان اشتغال - G20 - اطلاعات - شاخص های اقتصادی