قیمت روز سال
General Electric 6.82 0.08 1.19% -33.14%
Heico 99.88 -0.87 -0.86% -26.10%
TransDigm 440.00 -21.21 -4.58% -10.39%
Triumph 8.78 -1.08 -10.90% -52.90%
Raytheon Technologies Corp 61.79 0.18 0.29% -52.79%

قیمت روز سال
Russell 2000 1431 4.55 0.32% -8.30%