کشور گذشته قبلی
آرژانتین 60.50 2019-08
برزیل 78.10 2019-08
کانادا 83.30 2019-06
کلمبیا 78.40 2019-06
مکزیک 82.60 2019-07
ایالات متحده 77.88 2019-08


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.امریکا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.