کشور گذشته قبلی
اتریش 89.7 87.1
بلژیک 80.8 79.3
بلغارستان 74.1 74
دانمارک 83.9 78.5
استونی 78.8 76.5
منطقه یورو 82.9 82.5
اتحادیه اروپا 82.8 82.3
فنلاند 82.5 81
فرانسه 80.6 80.52
آلمان 87.1 86.2
یونان 76.8 74.1
مجارستان 79.5 78.2
ایتالیا 77.7 75.3
لتونی 75.4 75
لیتوانی 78 77
لوکزامبورگ 82.1 88.2
مالت 78.3 81.1
هلند 84.1 81.7
نروژ 79.8 79
لهستان 80.2 78.5
پرتغال 79.52 78.75
رومانی 75 73.8
روسیه 60 60
اسلواکی 82.7 83.2
اسلوونی 86.6 85.8
اسپانیا 77.5 77.4
سوئد 89.4 88
سوئیس 82.02 80.86
ترکیه 76.7 76.6
انگلستان 73.9 64.5


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.اروپا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.