کشور گذشته قبلی
چین 78.4 77.2
هند 66.6 63.3
اندونزی 75.33 73.38
ژاپن 96.5 99.3
مالدیو 24.3 16.8
فیلیپین 66.14 63.6
کره جنوبی 105 105
سریلانکا 67 81
تایلند 65.03 65.16


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.آسیا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.