کشور گذشته قبلی
چین 67.3 77.5
هند 68.6 69.1
اندونزی 74.09 74.41
ژاپن 79.9 92.2
مالدیو 35.6 67
فیلیپین 70 84.45
کره جنوبی 104 104
سریلانکا 81 81
تایلند 52.71 55.52


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.آسیا -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.