کشور گذشته قبلی
آرژانتین 60.50 2019-08
استرالیا 81.87 2019-09
برزیل 78.10 2019-08
کانادا 83.30 2019-06
چین 76.40 2019-09
منطقه یورو 81.90 2019-09
فرانسه 83.40 2019-09
آلمان 83.90 2019-09
هند 76.10 2019-03
اندونزی 75.42 2019-09
ایتالیا 77.20 2019-06
ژاپن 99.30 2019-08
مکزیک 80.90 2019-08
هلند 84.30 2019-09
روسیه 64.00 2019-09
آفریقای جنوبی 81.70 2019-06
کره جنوبی 101.30 2019-08
اسپانیا 80.90 2019-09
سوئیس 79.89 2019-09
ترکیه 76.30 2019-09
انگلستان 79.00 2019-09
ایالات متحده 77.50 2019-09


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.