کشور گذشته قبلی
آرژانتین 46.4 42
استرالیا 76.66 74.48
برزیل 69.6 67
کانادا 79.8 81.4
چین 74.4 67.3
منطقه یورو 72.1 69.7
فرانسه 66.8 83.2
آلمان 74.9 70.6
هند 68.6 69.1
اندونزی 69.28 74.09
ایتالیا 63.8 76.8
ژاپن 70.6 79.9
مکزیک 45.4 44.7
هلند 76.9 74.2
روسیه 59 63
آفریقای جنوبی 80 79.9
کره جنوبی 104 104
اسپانیا 70 80
سوئیس 80.03 81.34
ترکیه 70.7 66
انگلستان 64.5 55.1
ایالات متحده 68.63 65.09


استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.G20 -استفاده از ظرفیت - فهرست کشورها - ارزش فعلی، ارزش های قبلی، پیش بینی، آمار و نمودار.