قیمت روز سال
Universal Display 161.10 2.88 1.82% -17.45%
Sony 73.40 3.65 5.23% 33.99%

قیمت روز سال
NASDAQ 10548 1.02 0.01% 28.71%
Russell 2000 1415 16.23 1.16% -9.16%