ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - نفت خام - قراردادهای آتی - قیمت ها.

Ok
width
height
Crude oil

انرژی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
نفت خام 39.5500 2.14 5.72% 11.44% 64.86% -26.75% 2020-06-05
برنت 41.9400 2.00 5.01% 10.84% 41.12% -31.99% 2020-06-05
گاز طبیعی 1.8000 0.02 -1.32% -2.12% -7.50% -22.55% 2020-06-05
بنزین 1.2045 0.06 5.63% 17.41% 36.74% -29.46% 2020-06-05
سوخت گرمایشی 1.1415 0.07 6.34% 18.33% 39.17% -36.17% 2020-06-05
اتانول 1.2350 0.13 12.17% 7.39% 20.25% -17.00% 2020-06-05
نفتا 338.42 17.02 5.30% 47.84% 75.44% -26.11% 2020-06-05
پروپان 0.52 0.02 3.44% 26.00% 42.62% 11.35% 2020-06-05
اورانیوم 33.1500 0.20 -0.60% -2.36% -2.64% 34.48% 2020-06-05

فلزات قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
طلا 1,685.00 29.00 -1.69% -2.39% -0.04% 26.24% 2020-06-05
نقره 17.4180 0.25 -1.39% -2.41% 16.74% 17.29% 2020-06-05
پلاتین 836.00 0.92 -0.11% -0.27% 11.66% 3.66% 2020-06-05

کشاورزی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
سویا 868.7500 0.50 0.06% 3.36% 4.39% 0.00% 2020-06-05
گندم 515.0000 9.75 -1.86% -1.15% -0.19% 0.98% 2020-06-05
روغن نخل 2,433.00 0.00 0.00% 1.93% 9.74% -1.22% 2020-06-06
پنیر 2.0870 0.03 -1.42% 59.80% 68.58% 24.15% 2020-06-05
شیر 19.88 0.33 -1.63% 63.22% 72.87% 22.26% 2020-06-05
پشم 1,183.00 0.00 0.00% 1.11% 1.11% -36.53% 2020-06-05
برنج 20.5650 1.50 -6.80% 19.46% 23.22% 75.25% 2020-06-05
چای 1.98 0.00 0.00% -3.41% -12.00% -27.21% 2020-06-05
لاستیک 133.50 3.70 2.85% -2.48% -5.32% -40.93% 2020-06-05
شکر 12.02 0.29 2.47% 10.17% 17.04% -3.84% 2020-06-05
كاكائو 2,398.00 2.00 0.08% -2.28% 0.71% -3.23% 2020-06-05
قهوه 98.90 0.75 0.76% 2.70% -9.56% -2.03% 2020-06-05
آب پرتقال 127.75 0.20 0.16% 4.29% 6.10% 20.41% 2020-06-05
کلزا 466.00 2.40 0.52% 1.06% 0.78% 2.87% 2020-06-05
پنبه 61.79 1.79 2.98% 7.29% 12.69% -5.79% 2020-06-05
جو دو سر 328.5000 16.75 -4.85% 1.47% 13.18% 9.41% 2020-06-05
چوب 368.80 12.60 3.54% 0.46% 12.65% 16.78% 2020-06-05
ذرت 332.0000 3.50 1.06% 2.00% 5.73% -21.05% 2020-06-05

دامداری قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
گوشت گاو 13.83 0.00 0.00% 1.39% 0.73% 29.37% 2020-06-05
مرغ 4.10 0.00 0.00% 6.77% 0.49% -13.68% 2020-06-05
فیدر گاو 133.8500 1.05 -0.78% -0.41% 7.86% -3.90% 2020-06-05
گاو زنده 94.1000 1.43 -1.49% -5.21% 5.20% -12.55% 2020-06-05
خوک بدون چربی 47.5250 1.05 -2.16% -16.14% -30.11% -40.13% 2020-06-05

صنعتی قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
مس 2.5420 0.05 2.17% 4.76% 8.49% -4.22% 2020-06-05
لیتیم 42,500.00 0.00 0.00% 0.00% -2.86% -44.81% 2020-06-05
قیر طبیعی 2,466.00 2.00 -0.08% 5.20% 19.59% -28.19% 2020-06-05
فولاد 3,682.00 1.00 -0.03% 6.91% 3.46% -0.75% 2020-06-05
پالادیوم 1,953.00 20.32 1.05% 0.44% 8.64% 43.87% 2020-06-05
زغال سنگ 56.70 0.52 0.93% 2.49% 5.49% -24.40% 2020-06-05
کبالت 30,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 7.14% 2020-06-05
سرب 1,757.58 33.58 1.95% 6.20% 9.30% -4.63% 2020-06-05
آلومینیوم 1,591.50 21.00 1.34% 3.55% 7.21% -10.39% 2020-06-05
قلع 16,550.00 480.00 2.99% 6.67% 8.88% -14.03% 2020-06-05
روی 2,052.50 19.50 0.96% 6.10% 7.01% -18.00% 2020-06-05
نیکل 12,920.25 216.25 1.70% 5.39% 5.60% 11.94% 2020-06-05
مولیبدن 20.50 0.00 0.00% 0.00% -2.38% -28.32% 2020-06-05
سنگ آهن 100.50 1.00 -0.99% -0.99% 20.36% 1.52% 2020-06-05
سودا خاکستر 1,266.67 0.00 0.00% -1.30% -9.31% -31.53% 2020-06-05
نئودیمیم 357,500.00 0.00 0.00% 0.85% 1.13% -21.43% 2020-06-05
رودیوم 8,500.00 0.00 0.00% -5.56% 18.06% 196.17% 2020-06-05
آهن 62٪ آهن 100.4000 1.60 -1.57% 9.36% 22.22% 2.68% 2020-06-03
منگنز 41.25 0.75 -1.79% -9.34% -11.29% 11.49% 2020-06-05

INDEX قیمت روز هفتگی ماهیانه سالیانه تاریخ
خشک بالتیک 679.00 47.00 7.44% 34.72% 27.15% -40.33% 2020-06-05
صفحه اول CRB 147.57 3.43 2.38% 5.09% 14.36% -19.20% 2020-06-05
صفحه اول LME 2,536.60 0.00 0.00% 2.66% 6.01% -7.28% 2020-06-05
S & P GSCI 1,662.64 46.12 2.85% 5.85% 17.80% -30.40% 2020-06-05