ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - ژاپن - 30 سال باند عملکرد.

Ok
width
height
Japan 30 Year Bond Yield

Yield روز Month سال
Japan 10Y 0.01 0.002% 0.156% 0.052%
Japan 1M -0.13 0.025% 0.080% 0.015%
Japan 3M -0.14 0.040% 0.185% 0.020%
Japan 6M -0.17 0.065% 0.080% -0.015%
Japan 52W -0.14 -0.002% 0.147% 0.015%
Japan 2Y -0.13 0.003% 0.179% 0.028%
Japan 3Y -0.14 0.002% 0.179% 0.023%
Japan 5Y -0.10 0.005% 0.204% 0.071%
Japan 7Y -0.11 0.009% 0.270% 0.056%
Japan 20Y 0.31 0.008% 0.163% -0.046%
Japan 30Y 0.43 0.011% 0.170% -0.104%